සිරුරේ ප්‍රතිශක්තිය වැඩි කරන 100% ස්වභාවික ස්පිරුලිනා (Spirulina)

වර්තමාන සමාජයේ විවිධ බෝ වන රෝග බහුලව පවතින්නේ මිනිස් සිරුර රෝග වලට ඔරොත්තු දීමේ හෙවත් ප්‍රතිශක්තිකරණය අඩු වීමයි. සිරුරේ ප්‍රතිශක්තිය වැඩි කරන 100% ස්වභාවික ස්පිරුලිනා භාවිතයෙන් ප්‍රතිශක්තිකරණය වැඩි කීරීමට වගේම කොවිඩ් 19 (කොරෝනා) වැනි වසංගත වලින් වැළකීමට රුකුලක් කර ගන්න. Spirulina යන නාමයෙන් හදුන්වන ආල්ගි ශාකය අප රටේ පහසුවෙන් වගා

Read More
Share :

හෙළ සුවය ඖෂධීය ඔලු හාල් කැද

ඔබගේ එදිනෙදා උත්සව අවස්ථාවන් වලදි වර්ණක, වස විෂ සහිත සිසිල් බීම, කිරි පැකට් පිළිගන්වනු වෙනුවට වස විසෙන් තොර දේශිය ඖෂධිය ශාක සාර සමග පාරම්පරික සහල් වලින් නිපද වු හෙළ සුවය ඖෂධීය ඔලු හාල් කැද පිළිගන්වන්න. වස විසෙන් තොර දේශිය ආහාර රටාවකට උරුමකම් ලැබු අප යළි සෞඛ්‍ය සම්පන්න නිරෝගි ජාතියක් වීමට

Read More
Share :

ඔඛේ ගොවිබිමෙන් අතමිට සරුකරන වගාවක් අරඹමු

ඔඛේ ගොවිබිමෙන් අතමිට සරුකරන වගාවක් අරඹමු මසකට රු. 100000/- වැඩි ආදායමක් සිලෝන් එවර්ග්‍රීන් ප්ලාන්ටේෂන් පුද්ගලික සමාගම, අතුර, බුලත්සිංහල. 077 2022770 0777 680438

Read More
Share :

GaiRo – cotton handloom

GaiRo markets cotton handloom bags, saree, and sarong from rural Sri Lankan producers. They maintain long term relationships with suppliers and reinvest profits to support their livelihoods. GaiRo is committed to environmental sustainability with a focus on reducing pollution and waste. GaiRo Clothing Maharagama, Sri Lanka https://www.facebook.com/handloom.gairo/

Read More

Share :

Natura

Natura is a women's collective in Mannar that produces handmade bags, baskets and housewares from the leaves of the palmyrah palm tree. The products can be used as a substitute for plastic bags, containers and dustbins. Natura members are war-affected women in the Mannar district of Sri Lanka. Many of

Read More

Share :

Fancy Me

Fancy Me helps reduce waste by producing reusable cloth bags and accessories from natural cotton and upcycled materials. 47/81, Perera Mawatha, Thalangama South, Sri Lanka. https://www.facebook.com/Fancymecrafts/

Read More

Share :

Ceylan Vie

Ceylan Vie produces natural soaps and mosquito bite balms. For packaging, they use upcycled cement bags and elephant dung paper. As the enterprise expands, Ceylan Vie aims to create livelihood opportunities for people from disadvantaged communities, raise awareness about waste reduction, and support biodynamic agriculture. Ceylan Vie Negombo, Sri Lanka

Read More

Share :

Ayura

AYURVEDIC 100% Natural Face and Body Ayurvedic Packs which includes all Srilankan Ayurvedic Powders. SAY NO TO ARTIFICIAL BLEACHING ❌ #colombo#based Ayura Moratuwa, Sri Lanka https://www.instagram.com/ayura___ayurveda/

Read More

Share :

Athkamroo

Athkam Nirmana is a collective of women that produces bags, baskets, containers, and mats from ekel, coconut, palmyra, reed, and bamboo. They encourage people to use accessories and housewares made from traditional natural materials instead of plastic. AthkamRoo Gampaha, Sri Lanka https://www.facebook.com/athkamroo/  

Read More

Share :