සිරුරේ ප්‍රතිශක්තිය වැඩි කරන 100% ස්වභාවික ස්පිරුලිනා (Spirulina)

වර්තමාන සමාජයේ විවිධ බෝ වන රෝග බහුලව පවතින්නේ මිනිස් සිරුර රෝග වලට ඔරොත්තු දීමේ හෙවත් ප්‍රතිශක්තිකරණය අඩු වීමයි. සිරුරේ ප්‍රතිශක්තිය වැඩි කරන 100% ස්වභාවික ස්පිරුලිනා භාවිතයෙන් ප්‍රතිශක්තිකරණය වැඩි කීරීමට වගේම කොවිඩ් 19 (කොරෝනා) වැනි වසංගත වලින් වැළකීමට රුකුලක් කර ගන්න. Spirulina යන නාමයෙන් හදුන්වන ආල්ගි ශාකය අප රටේ පහසුවෙන් වගා

Read More
Share :

හෙළ සුවය ඖෂධීය ඔලු හාල් කැද

ඔබගේ එදිනෙදා උත්සව අවස්ථාවන් වලදි වර්ණක, වස විෂ සහිත සිසිල් බීම, කිරි පැකට් පිළිගන්වනු වෙනුවට වස විසෙන් තොර දේශිය ඖෂධිය ශාක සාර සමග පාරම්පරික සහල් වලින් නිපද වු හෙළ සුවය ඖෂධීය ඔලු හාල් කැද පිළිගන්වන්න. වස විසෙන් තොර දේශිය ආහාර රටාවකට උරුමකම් ලැබු අප යළි සෞඛ්‍ය සම්පන්න නිරෝගි ජාතියක් වීමට

Read More
Share :

Capital Organic Food

Capital Organic aims to provide healthy, high quality products to Sri Lankan consumers. At their farm in Galgamuwa, they cultivate mango and banana with no synthetic pesticides, fertilizers or other synthetic inputs. Capital Organic is committed to community service and contributes to local school programs and other initiatives. Galgamuwa, Sri

Read More

Share :

CJ’s Farm Premium Strawberry Preserves

CJ's Farm grows strawberries at over 6,500 feet above sea level in Sri Lanka with no pesticides, harvests them at the peak of ripeness, and cooks them at low heat for over three hours to produce all natural strawberry jam with low sugar and no artificial colors, flavors, or preservatives.

Read More

Share :

Yaka Products

Yaka Products specializes in pure kithul palm syrup from the Matale district of Sri Lanka. They are working closely with a group of producers in a low income area, and by providing market linkage support, Yaka Products hopes to provide fixed and reliable income to these producers and their families.

Read More

Share :